KALİTE YÖNETİMİ

Ottonom Mühendislik Çözümleri olarak gerçekleştirmiş olduğumuz ;
Otomotiv, Beyaz eşya, Raylı Sistemler, Savunma ve Havacılık Sektörlerinde Ürün tasarımı, üretim için gerekli endirekt ürünlerin tasarımı ve üretimi ile birlikte bu konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunumunda;

POLİTİKAMIZ

• Ulusal ve uluslararası bütün standartlar ve yasal mevzuatları; tüm proseslerimizde uygulamak,
• Farklı üretim teknikleri geliştirerek maliyetleri minimize etmek, üretim yönetim ve satış aşamalarının hepsini müşteri denetimine açarak müşteri farkındalığını arttırmak
• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini aşarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak
• Proses risklerimizi değerlendirip yaşanabilecek uygunsuzlukları engelleyerek zaman ve maliyetten tasarruf ederek milli ekonomiye fayda sağlamak,
• Tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
• Tüm personellerimiz için teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesini,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
• Kalite yönetim sistemimizin; ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
Sağlamak İşletmemizin temel amacıdır.