Skip to content Skip to footer

Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Ottonom Mühendislik Çözümleri olarak gerçekleştirdiğimiz olduğumuz: Otomotiv, Beyaz Eşya, Raylı Sistemler, Havacılık ve Uzay Sektörlerinde Elektrik/Elektronik Ürün Tasarımı, Üretim için Gerekli Endirekt Ürünlerin Tasarımı ve Üretimi ile bu konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerinde ve Ottonom Üretim Teknolojileri olarak gerçekleştirmiş olduğumuz;

Otomotiv, Beyaz Eşya, Raylı Sistemler, Havacılık ve Uzay Sektörlerinde Elektrik/Elektronik Ürün Tasarımı, Üretim için Gerekli Endirekt Ürünlerin Tasarımı ve Üretimi faaliyetlerinde temel kalite politikamız, paydaşlarımıza verdiğimiz taahhütleri eksiksiz yerine getirmektir.

Bu bağlamda temel ilkelerimiz aşağıda sıralanmıştır:

 1. Ulusal ve uluslararası ilgili standartları ve yasal mevzuatları tüm süreçlerimizde uygulamak,
 2. Farklı üretim teknikleri geliştirerek maliyetleri minimize etmek, üretim yönetim ve satış aşamalarını müşteri denetimine açarak müşteri farkındalığını artırmak,
 3. Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve dünya çapında tercih edilen mühendislik firması olmak,
 4. Proses risklerimizi değerlendirip yaşanabilecek uygunsuzlukları engelleyerek zaman ve maliyetten tasarruf ederek milli ekonomiye katkı sağlamak,
 5. Tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 6. Tüm personellerimiz için teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek,
 7. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek,
 8. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmimizi sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak,
 9. Kalite yönetim sistemimizin standartların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak

  kurumumuzun temel amacıdır.

   

  Group CEO-İsmail ÖZCAN